Arbejdsmiljø Koordinator

Få en sikker byggeplads der imødekommer alle lovkrav

Vi sørger for det hele

Vi holder øje med sikkerheden.

Usafe kan bistå med

Arbejdsmiljøkoordinering, kvalitetssikring, bisidder ved besøg af arbejdstilsynet, arbejdspladsvurderinger samt generelt arbejdsmiljøhåndtering for jeres virksomhed

Lovkrav

Bygherren har ansvar for at have en koordinator til, at udarbejder en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed, når det må forventes, at bygge- eller anlægsprojektet vil få et omfang og en kompleksitet, der betyder, at der under byggearbejdet vil være mindst to virksomheder, der tilsammen beskæftige mindst 11 personer på samme tid på bygge- eller anlægspladsen (store byggepladser).

Ved byggeprojekter, hvor det må forventes, at der aldrig vil blive beskæftiget mere end ti personer på samme tid (små og mellemstore byggepladser), skal bygherren kun udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed for den del af arbejdet på byggepladsen, som vil være omfattet af reglerne om særligt farligt arbejde.

Bygherren er ansvarlig for at koordinere sikkerheden og sundheden på byggepladsen, når der er mere end en virksomhed på byggepladsen på samme tid. Det gælder bl.a. i forhold til fælles adgangsveje, fælles stilladser, orienteringslys, materialetransport og oplagringspladser.

På store byggepladser skal bygherren afholde opstarts- og sikkerhedsmøder for alle virksomheder og gennemføre sikkerhedsrunderinger. Her gennemgår bygherren sikkerheden på byggepladsen sammen med virksomhederne for at identificere eventuelle sikkerhedsproblemer.

Seneste nyheder