Forebyggelse af ulykker

Forebyggelse af ulykker

Usafe kan hjælpe med forebyggelse af ulykker

Statistikkerne taler desværre deres tydelige sprog. Mere end 40.000 lønmodtagere kommer årligt ud for en ar­bejdsulykke, ligesom der årligt anmeldes op mod 20.000 erhvervsbetingede lidelser. Arbejdsmiljøet og sikkerheden er ikke i top, det betyder at der i allerhøjeste grad er plads til og behov for forbedringer i virksomhedernes arbejdsmiljøindsats.

Godt arbejdsmiljø kan betale sig

Dårligt arbejdsmiljø koster virksomhederne og samfundet penge, og det har store omkostninger for de mennesker der rammes af ulykke og skade. Omvendt kan de betale sig, økonomisk for virksomhederne og samfundet – og for menneskerne der udfører opgaverne, kan et godt arbejdsmiljø betyde langt større trivsel, mindre nedslidning og på lang sigt bedre livskvalitet.

Usafe kan bidrage med råd og vejledning til forbedringer i virksomhedens arbejdsmiljø politik, og dermed mindske nedslidning og ulykker blandt medarbejderne.