Nyheder

Over 70.000 farlige gasflasker hos forbrugerne

Mange danskere vælger at grille juleanden. Bruger du en gasgrill, skal du tjekke din gasflaske. Primagaz har i juli 2016 tilbagekaldt en serie 5 og 10 kg kompositgasflasker efter pålæg fra Arbejdstilsynet. Men der er stadig 70.000-120.000 potentielt fa

Læs mere

Stilladsudlejer

Har du styr på Brugsanvisningen som udlejer af Stilladser ? Stilladsopstilleren skal udlevere en brugsanvisning til brugeren af stilladset, der beskriver hvordan stilladset løbende skal efterses, og herunder hvordan men man forholder sig i forhold til

Læs mere

Håndværkere og motion

Vidste du At håndværkere også har brug for at træne deres bevægelighed, styrke ryg og mave samt udstrække alle deres muskler. Hvis du som virksomhed afsætter 1 time om ugen i arbejdstiden, kan du være med til at forebygge sygdom samt få bedre t

Læs mere

Færre ulykker

Vidste du Hvis der var helt styr på kvalitet, dokumentation samt lovstof fra Leverandør, Importør samt Distrubutør siden, vil der være færre arbejdsulykker

Læs mere

Stilladser

Viste du at de fleste producenter skriver i deres brugsanvisning at det ikke må blandes sammen med andre typer stilladser.Viste du at der er forskel på hvor højt de forskellige stilladser må bygges iforhold til deres styrkeberegninger og test.

Læs mere

Man kan ikke bare bygge en maskine og tag den i brug!

Man må ikke bare bygge en maskine og tag den i brug. Hvis man bygger en maskine enten til andre eller til eget brug har man samme ansvar og pligter: Forpligtelser: Lav en sikker maskine med udgangspunkt i VSSK i maskindirektivet samt relevante standarder

Læs mere

Tænk godt arbejdsmiljø og god dialog /APV

Har du en virksomhed med under 10 ansatte ? Tænk godt arbejdsmiljø og god dialog Arbejdstilsynet stiller krav om at alle virksomheder minimum hvert 3 år udarbejder en APV , og at alle virksomheder 1 gang årligt opdatere den handlingsplan de har

Læs mere