Anvendelse af tekniske hjælpemidler – Ny Bekendtgørelse 428

Har din virksomhed styr på de sundheds- og sikkerhedsmæssige krav til anvendelse af tekniske hjælpemidler (Maskiner, beholdere, apparater værktøj osv.), Og kan i bevise det?

Den nye bekendgørelse, er en opdatering af den gamle Bek. 1109. Der er sket en del væsentlige ændringer med den nye version, dette kan du læse mere om her i vores indlæg.

Den ny bekendtgørelse træder i kraft pr. 1/7-2022, dog med visse undtagelser for løfteudstyr. Se §121

Et teknisk hjælpemiddel, skal overholde dets indretningskrav. Arbejdsgiveren skal kontrollere……

Det gælder stadigt at et teknisk hjælpemiddel, som f.eks. maskiner, må kun tages i brug hvis det overholder dets indsretningskrav. For […]

Over 70.000 farlige gasflasker hos forbrugerne

Mange danskere vælger at grille juleanden. Bruger du en gasgrill, skal du tjekke din gasflaske. Primagaz har i juli 2016 tilbagekaldt en serie 5 og 10 kg kompositgasflasker efter pålæg fra Arbejdstilsynet. Men der er stadig 70.000-120.000 potentielt farlige gasflasker i omløb hos forbrugerne.

Arbejdstilsynet opfordrer forbrugerne til at få ombyttet deres gasflasker hurtigst muligt, hvis de har en af de tilbagekaldte gasflasker stående. Test og konkrete hændelser har vist, at gasflaskerne risikerer at gå op i limningen og eksplodere efter få minutter, hvis der opstår ild omkring flasken, f.eks. fra en utæt regulator eller gasslange.

I sommer skete en alvorlig ulykke, […]

Stilladsudlejer

Har du styr på Brugsanvisningen som udlejer af Stilladser ?

Stilladsopstilleren skal udlevere en brugsanvisning til brugeren af stilladset, der beskriver hvordan stilladset løbende skal efterses, og herunder hvordan men man forholder sig i forhold til storm, sne m.m. ligeledes skal brugsanvisningen indeholde en grundig beskrivelse af brugen af stilladset – herunder belastning af stilladset og arbejdets art.

Ved stilladser, hvor opstillingen afviger fra leverandørens standardopstillingsvejledning, skal der foreligge en konstruktionsberegning fra en sagkyndig, om at stilladset kan klare de påregnelige belastninger.

Kontakt Usafe hvis I har brug for hjælp til brugsanvisningen.

Stilladser

Stilladser

Viste du at de fleste producenter skriver i deres brugsanvisning at det ikke må blandes sammen med andre typer stilladser.
Viste du at der er forskel på hvor højt de forskellige stilladser må bygges iforhold til deres styrkeberegninger og test.

Man kan ikke bare bygge en maskine og tag den i brug!

Man må ikke bare bygge en maskine og tag den i brug. Hvis man bygger en maskine enten til andre eller til eget brug har man samme ansvar og pligter: Forpligtelser: Lav en sikker maskine med udgangspunkt i VSSK i maskindirektivet samt relevante standarder. Lav risikovurdering + evt. risikonedsættende tiltag Lav dokumentation (teknisk dossier). Lav brugsanvisning. Mærk maskinen. Underskriv overensstemmelseserklæring CE-mærkning af hele anlægget/maskinen Nu må den sælges eller bruges ?

Byggebranchen taler om nedslidning, hvorfor gør I så ikke mere?

Byggebranchen taler tit om nedslidningen og kroppen allerede er godt nedslidt fra de 40 år, hvordan kan det så være at man ikke stiller større krav til Ledelsen og Fabrikanterne?

Hvorfor tillader byggebranchen selv, at bruge tungt materiale, når der findes en masse nye løsninger og materialer? Er det farligt at prøve noget nyt?

Jep det er tit dyre at investere i, men I forebygger en tidlig nedslidning.

Hvorfor er der ikke nogle Brancheforeninger, Myndigheder, der tør at slå hårdt ned på de tunge løft, der findes altså løsninger derude.

Er uddannelsesstederne gode nok til at undervise i arbejdsmiljø ?

Skrevet af Joan Bernholm/ […]

Tænk godt arbejdsmiljø og god dialog /APV

Har du en virksomhed med under 10 ansatte ?

Tænk godt arbejdsmiljø og god dialog

Arbejdstilsynet stiller krav om at alle virksomheder minimum hvert 3 år udarbejder en APV , og at alle virksomheder 1 gang årligt opdatere den handlingsplan de har udarbejdet i forbindelse med APV.

Der er heldigvis metodefrihed i hvordan en APV skal laves.

Hvorfor ikke få en rigtig god dialog med medarbejder omkring APV og handlingsplan, medarbejderne har som regel rigtige gode løsninger på eventuelle problemer.

En god ide er eventuelt at lave et tema der hedder APV før eventuelt en julefrokost, så man stadigvæk kan passe sin virksomhed i hverdagen.

Usafe […]

Husker I beregninger af stilladser

Det er ved lovkrav at der skal foreligge beregninger på stilladser og overdækninger, hvis det ikke er en standardopstilling, en standardopstilling er en montering efter Fabrikantens brugsanvisning og ikke branchevejledning mm.

Det er min erfaring, der stilles for lidt krav fra Arbejdstilsynet side omkring fremvisning af beregninger, men en dag kommer det, så vær klar med beregningerne også for jeres sikkerheds skyld!

Go to Top