CE mærkning

CE mærkning

Usafe kan hjælpe med CE-mærkning i Maskinsikkerhed

Alle maskiner/ Anlæg fremstillet efter 1. januar 1995 skal være CE-mærkede. CE-mærket viser, at produktet overholder direktivernes krav til sundhed og sikkerhed. CE-mærkningen er dermed fabrikantens erklæring om, at maskinens sikkerhed lever op til gældende regler, og at den er i overensstemmelse med maskindirektivet.

Usafe kan hjælpe jer med at lave en risikovurdering og udarbejde det teknisk dokumentation (teknisk dossier) og gøre klar til underskrivning på overensstemmelseserklæringen.

Kort beskrevet skal fabrikanten i forbindelse med CE-mærkningen:

  • Fremstille en sikker maskine
  • Dokumentere dette i en teknisk dokumentation (teknisk dossier)
  • Underskrive overensstemmelseserklæring
  • Sætte mærkeplade og CE-mærke på

Få hjælp allerede i planlægningen af nyt maskinudstyr

Ved indkøb eller fremstilling af nyt maskinudstyr tilbyder vi at hjælpe allerede i forbindelse med planlægningen. Det drejer sig om at få aftalt, hvem der har ansvaret for, at maskinen lever op til direktivet.

Vær opmærksom på, at både egen fremstillede maskiner og sammenbygning af i forvejen CE–mærkede maskiner skal CE-mærkes.