Kemiske risikovurderinger

Kemiske risikovurderinger

Der skal laves lovpligtige kemiske risikovurderinger på alle produkter er der faremærket, enten med faresymboler eller H og P sætninger. Efter d.1. juni 2017 er der kommet nye regler indenfor kemikalier, den såkaldte CLP-forordning. De gamle orange faremærker er nu hvide med rød firkant. (Se billede til venstre.)

Spørger ind til STOP princip ved særlig farlige stoffer, og vurdere, om det er muligt at erstatte stoffet, materialet, arbejdsprocessen eller -metoden med noget mindre farligt.

Kemiske risikovurderinger skal være tilgængelige for alle ansatte. De skal være i firmabiler hvor kemi er opbevaret/transporteret.