Bygge & Anlæg

Arbejdsmiljøkoordinator P&B

Arbejspladsvurdering (APV)

Kemiske risikovurderinger

Personalehåndbog

Sikkerhedsrunderinger og Sikkerhedsmøder

Lovpligtig gennemgang af el-værktøj

Arbejdspladsvurdering (APV)

Står I overfor at skulle udarbejde en ny APV eller skal jeres eksisterende APV opdateres?

Usafe ApS tilbyder at hjælpe med at udarbejde jeres APV i tæt samarbejde med ledelsen og medarbejderne i jeres virksomhed.

Alle virksomheder med en eller flere ansatte skal hvert 3. år lave en APV med efterfølgende rapport og handleplan.

Handlingsplanen samt prioriteringen af løsninger udarbejdes i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse.

Vi hjælper til med at sikre, at I kommer rundt om alle de lovpligtige faser og områder i APV’en

Kemiske risikovurderinger

Der skal laves lovpligtige kemiske risikovurderinger på alle produkter er der faremærket, enten med faresymboler eller H og P sætninger. Efter d.1. juni 2017 er der kommet nye regler indenfor kemikalier, den såkaldte CLP-forordning. De gamle orange faremærker er nu hvide med rød firkant. (Se billede til venstre.)

Spørger ind til STOP princip ved særlig farlige stoffer, og vurdere, om det er muligt at erstatte stoffet, materialet, arbejdsprocessen eller -metoden med noget mindre farligt.

Kemiske risikovurderinger skal være tilgængelige for alle ansatte. De skal være i firmabiler hvor kemi er opbevaret/transporteret.

Personalehåndbog

Står I overfor at skulle udarbejde en ny APV eller skal jeres eksisterende APV opdateres?

Usafe ApS tilbyder at hjælpe med at udarbejde jeres APV i tæt samarbejde med ledelsen og medarbejderne i jeres virksomhed.

Alle virksomheder med en eller flere ansatte skal hvert 3. år lave en APV med efterfølgende rapport og handleplan.

Handlingsplanen samt prioriteringen af løsninger udarbejdes i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse.

Vi hjælper til med at sikre, at I kommer rundt om alle de lovpligtige faser og områder i APV’en

Sikkerhedsrunderinger og Sikkerhedsmøder

Bygherren har ansvar for at have en koordinator til, at udarbejde en skriftlig plan for sikkerhed og sundhed (PSS), når det må forventes, at bygge- eller anlægsprojektet vil få et omfang og en kompleksitet, der betyder, at der under byggearbejdet vil være mindst to virksomheder, der tilsammen beskæftige mindst 11 personer på samme tid på bygge- eller anlægspladsen (store byggepladser).

Ved byggeprojekter, hvor det må forventes, at der aldrig vil blive beskæftiget mere end ti personer på samme tid (små og mellemstore byggepladser), skal bygherren kun udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed for den del af arbejdet på byggepladsen, som vil være omfattet af reglerne om særligt farligt arbejde.

Bygherren er ansvarlig for at koordinere sikkerheden og sundheden på byggepladsen, når der er mere end en virksomhed på byggepladsen på samme tid.

På store byggepladser skal bygherren afholde opstarts- og sikkerhedmøder for alle virksomheder og gennemføre sikkerhedsrunderinger. Her gennemgår bygherren sikkerheden på byggepladsen sammen med virksomhederne for at identificere eventuelle sikkerhedsproblemer.

Sikkerhedsrunderinger på byggepladser skal minimum foregår hver 14 dag med efterfølgende sikkerhedsøde, hvor hvert firma som er med i byggeprocessen har pligt til at deltage.

Vi sørger for det hele, Vi holder øje med sikkerheden.

Lovpligtig gennemgang af el-værktøj

Usafe ApS udfører det lovpligtige eftersyn af dit firmas el-værktøj og udfærdiger en eftersynsrapport.

Det er lovpligtigt løbende at gennemføre et eftersyn, med samme tidsinterval. Vi anbefaler der laves eftersyn en gang årligt.