Lovpligtig gennemgang af el-værktøj

Lovpligtig gennemgang af el-værktøj

Usafe ApS udfører det lovpligtige eftersyn af dit firmas el-værktøj og udfærdiger en eftersynsrapport.

Det er lovpligtigt løbende at gennemføre et eftersyn, med samme tidsinterval. Vi anbefaler der laves eftersyn en gang årligt.