Maskinsikkerhed

Maskinsikkerhed

CE-Mærkning

Elektrisk Materiel / El-Sikkerhed

Risikovurdering

Brugsanvisninger / Vejledninger

Cyber security på maskiner

Maskinsikkerhed

Usafe har mere end 20 års erfaring med maskinsikkerhed, både i henhold til indretningsbekendtgørelsen for maskiner/maskindirektivet samt bekendtgørelsen for anvendelsen af maskiner.

Benytter jeres virksomhed maskiner i produktionen?

Usafe kan bistå jer ved gennemgang af maskinsikkerheden på jeres udstyr, således risikoen for uheld reduceres.

Indkøb af maskiner

Står virksomheden overfor udvidelse og indkøb af maskinparken i virksomheden, så kan det være en god idé at få os på banen, inden dialogen med leverandøren er færdig. Vi ved af erfaring, at de formelle og materielle krav i ’Maskindirektivet’ ofte overses, ganske ufrivilligt, men at det kan give uhensigtsmæssige udfordringer efter installationen.

Usafe kan rådgive om:

Eftersyn af maskiner, elektrisk håndværktøj og andre tekniske hjælpemidler

  • Ibrugtagningskontrollen, når en maskine først gang tages i brug enten som ny eller efter ombygning eller genopstilling
  • Det regelmæssige eftersyn
  • Sikkerhed ved både ældre og nyere maskiner
  • Brugsanvisninger
  • Rådgive omkring risikovurdering af maskiner, hvis virksomheden bygger maskiner

Skal I investere i nye maskiner – tag Usafe med på råd

Fordi maskinen er nyindkøbt, er sikkerheden og de formelle krav ikke nødvendigvis i orden.

Påbud fra Arbejdstilsynet.

Få rådgivning til at løse problemet på påbuddet fra Arbejdstilsynet og lad Usafe hjælpe med at skrive tilbage til arbejdstilsynet efter problemet i forhold til påbuddet er løst.

Indkøb af tekniske hjælpemidler

Såfremt virksomheden skal indkøbe tekniske hjælpemidler, men er usikre på, hvorvidt de produkter i overvejer at indkøbe nu også imødekommer sikkerheden, er sikre, kan Usafe rådgive og vejlede i løbet at indkøbsprocessen. Dette kunne være alt fra stiger og stilladser mm.

Usafe tilbyder også kurser /undervisning i maskinsikkerhed.

CE mærkning

Usafe kan hjælpe med CE-mærkning i Maskinsikkerhed

Alle maskiner/ Anlæg fremstillet efter 1. januar 1995 skal være CE-mærkede. CE-mærket viser, at produktet overholder direktivernes krav til sundhed og sikkerhed. CE-mærkningen er dermed fabrikantens erklæring om, at maskinens sikkerhed lever op til gældende regler, og at den er i overensstemmelse med maskindirektivet.

Usafe kan hjælpe jer med at lave en risikovurdering og udarbejde det teknisk dokumentation (teknisk dossier) og gøre klar til underskrivning på overensstemmelseserklæringen.

Kort beskrevet skal fabrikanten i forbindelse med CE-mærkningen:

  • Fremstille en sikker maskine
  • Dokumentere dette i en teknisk dokumentation (teknisk dossier)
  • Underskrive overensstemmelseserklæring
  • Sætte mærkeplade og CE-mærke på

Få hjælp allerede i planlægningen af nyt maskinudstyr

Ved indkøb eller fremstilling af nyt maskinudstyr tilbyder vi at hjælpe allerede i forbindelse med planlægningen. Det drejer sig om at få aftalt, hvem der har ansvaret for, at maskinen lever op til direktivet.

Vær opmærksom på, at både egen fremstillede maskiner og sammenbygning af i forvejen CE–mærkede maskiner skal CE-mærkes.

Elektrisk Materiel / El-Sikkerhed

Stort set alle maskiner har i dag omfattende styringer og hermed el tilsluttet til dem. Standarden som primært anvendes for følge kravene fra maskindirektivet til elektrisk farekilder er EN IEC 60204-1.

Usafe ApS kan hjælpe med at rådgivning i forhold til EN IEC 60204-1, herunder også udførelse af diverse afsluttende validerings test for styringen til maskinen.

Risikovurdering

Maskiner som bygges eller som gennemgår en væsentligt ændring, skal risikovurderes jf. Maskindirektivet. Risikovurderingen er lovpligtig og skal altså være en del af det tekniske dossier for maskinen.

Usafe ApS kan hjælpe jer med at få udarbejdet den lovpligtige risikovurderingen, til dette følger vi de harmoniserede standard. Herunder EN ISO 12100 og EN ISO TR 14121-2 for risikovurderingen.

I risikovurderingen er der også beskrevet de sikkerhedsforanstaltninger, der indgår på maskinen for at minimere dens farekilder.

Resultatet fra risikovurderingen, skal gemmes sammen med det tekniske dossier for maskinen.

Brugsanvisninger / Vejledninger

Brugsanvisningen skal medfølge til alle maskiner, og denne skal være på brugerlandets sprog jf. Maskindirektivet.

Maskindirektivet har allerede en del krav til indholdet i en brugsanvisning. Men rigtigt mange harmoniserede standarder har også krav til indholdet i en brugsanvisning.

En nyere harmoniserede standard som udelukkende omhandler brugsanvisninger for maskiner er EN ISO 20607, som giver er en rigtig god guide at sikre at alle de vigtige emner kommer med i udarbejdelse af en brugsanvisning.

Usafe ApS hjælper også med udarbejdelse af brugsanvisninger iht. EN ISO 20607 og andre anvendte standarder. Typisk er dette en opgave som laves i samarbejde med kunden. Kunden kan beskrive de funktionelle dele og betjening af maskinen i brugsanvisningen, Usafe ApS hjælpe med at sikre alle sikkerhedsrelaterede informationer er beskrevet i den.

Cyber security på maskiner

Cyber security på maskiner eller Hackersikring af maskiner, er et forholdsvist nyt emner for mange endnu. Men dette bør tages meget seriøst for alle som har udstyr opkoblet til deres netværk, uanset om dette er internt netværk (LAN) eller direkte til internettet (WAN).

Farer kan bestå i et sårbart styresystem (PLC hardware), HMI panel eller måske sårbarhed i styresystemets sikkerhedskreds. Så udnyttelse af disse sårbarheder kan resultere i alt fra tyveri af produktionsdata, til fejl på sikkerhedskredsen som kan føre til personfarer for operatører. Det værste er at dette er rigtigt svært at opdage før problemet opstår.

Et andet overset problem er at en sårbarhed på en maskine, kan være en adgangsdør for en hacker ind til hele virksomhedens interne netværk.

Det bedste der kan gøres er altså at forhold sig til brugen af diverse kommunikation på maskinen, og hvordan det kan beskyttes mod sårbarheder.

Usafe ApS kan hjælpe med rådgivning i forhold til maskinerne, denne rådgivning kombineres som regel med et samarbejde fra kundens IT-afdeling eller andre specialister.