Risikovurdering

Risikovurdering

Maskiner som bygges eller som gennemgår en væsentligt ændring, skal risikovurderes jf. Maskindirektivet. Risikovurderingen er lovpligtig og skal altså være en del af det tekniske dossier for maskinen.

Usafe ApS kan hjælpe jer med at få udarbejdet den lovpligtige risikovurderingen, til dette følger vi de harmoniserede standard. Herunder EN ISO 12100 og EN ISO TR 14121-2 for risikovurderingen.

I risikovurderingen er der også beskrevet de sikkerhedsforanstaltninger, der indgår på maskinen for at minimere dens farekilder.

Resultatet fra risikovurderingen, skal gemmes sammen med det tekniske dossier for maskinen.