Anvendelse af tekniske hjælpemidler – Ny Bekendtgørelse 428

Anvendelse af tekniske hjælpemidler – Ny Bekendtgørelse 428

maj 8, 2023 1:42 pm

Har din virksomhed styr på de sundheds- og sikkerhedsmæssige krav til anvendelse af tekniske hjælpemidler (Maskiner, beholdere, apparater værktøj osv.), Og kan i bevise det?

Den nye bekendgørelse, er en opdatering af den gamle Bek. 1109. Der er sket en del væsentlige ændringer med den nye version, dette kan du læse mere om her i vores indlæg.

Den ny bekendtgørelse træder i kraft pr. 1/7-2022, dog med visse undtagelser for løfteudstyr. Se §121

Et teknisk hjælpemiddel, skal overholde dets indretningskrav. Arbejdsgiveren skal kontrollere……

Det gælder stadigt at et teknisk hjælpemiddel, som f.eks. maskiner, må kun tages i brug hvis det overholder dets indsretningskrav. For maskiner er dette f.eks. Maskindirektivet og evt. andre direktiver eller bekendtgørelser.
En lille ændring i teksten samt fra §6 til §9 i denne nye bek. 428.

§ 9. Anvendelse af et teknisk hjælpemiddel må kun ske, hvis det tekniske hjælpemiddel opfylder de krav, der gælder for dets indretning, herunder konstruktion, udstyr, sikring m.v.

Et teknisk hjælpemiddel må altså kun tages i brug, hvis det overholder ovenstående. Arbejdsgiver skal derfor “til en vis grad” sikre sig inden ibrugtagning om det overholder dets krav til indretning osv. Dette vil typisk være det der kaldes for et ibrugtagningskontrol eller et eftersyn/hovedeftersyn. Dette skal udføres af en sagkynding person.

Flere definitioner i den nye version – Uddrag

tekniske hjælpemidler: Maskiner, beholdere, apparater, værktøjer, redskaber, installationer og andet udstyr, der anvendes ved arbejde, herunder til transport og opbevaring.

sagkyndig person: En person, der har det nødvendige faglige kendskab samt eventuel uddannelse til at kunne gennemføre den pågældende kontrol, eftersyn, vedligeholdelse, afprøvning, beregning m.v. og foretage de relevante sikkerhedsmæssige vurderinger. Personen har også kendskab til, hvorledes den pågældende kontrol, eftersyn, afprøvning m.v. gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

eftersyn: En undersøgelse af et teknisk hjælpemiddel i sin helhed for at konstatere om de sikkerheds- og sundhedsmæssige krav gældende for hjælpemidlets indretning og anvendelse bliver overholdt, og at beskadigelser og tilløb hertil, som kan forårsage farlige situationer, konstateres i tide.

hovedeftersyn: Et eftersyn, der også indbefatter afprøvning og evt. adskillelse af hjælpemidlet i nødvendigt omfang.

Lovpligtig eftersyn – Mindst hver 12 måned

I den gamle bek. 1109, var der beskrevet at der skulle foretages passende eftersyn, men ikke beskrevet hvad “passende” var. Den nye bekendtgørelse er mere præcis…..

§ 25. Eftersyn skal foretages af en sagkyndig person. Eftersyn skal gennemføres efter fabrikantens anvisninger eller på anden ligeså forsvarlig måde. Såfremt fabrikanten ikke har angivet et eftersynsinterval, skal der gennemføres et eftersyn mindst hver 12. måned, medmindre anvendelsen af det tekniske hjælpemiddel tilsiger noget andet. Krav om eftersyn og til eftersynets gennemførelse, herunder fastlæggelse af eftersynsinterval, kan dog være underlagt særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet.

Eftersyn går godt i hånd med det som i lang tid har været anbefalet (hver 12 måned) i branchen, ligeledes bør det bemærkes at der generelt for mange sikkerhedskomponenter er krav til kontrol eller test midst hver 12 måned.

Mange virksomheder får ikke dokumenteret eftersynet hvilket kan blive et problem, da det altså nu skal ske mindst en gang årligt.

Vær opmærksom på at der for specielle tekniske hjælpemidler er fastsat andre krav til eftersyn og hovedeftersyn. Disse kan findes fra Kapitel 4 – §29 og frem efter.

Hovedeftersyn af selvkørende tekniske hjælpemidler

Som noget nyt, er der kommet krav til f.eks. selvkørende tekniske hjælpemidler. Disse skal have “hovedeftersyn” mindst hvert 12 måned.

§ 41. Hovedeftersyn, jf. § 40, skal udføres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, dog skal hovedeftersynet som minimum indeholde eftersyn af

1) mekaniske dele, herunder sliddele,

2) sikkerhedsudstyr,

3) betjeningsanordninger,

4) energitilførsel, og

5) hydrauliske, pneumatiske og elektriske komponenter.

Brug for hjælp til eftersyn af jeres tekniske hjælpemidler  – Ring 26 48 82 00

Bekendtgørelsen kan findes her: Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler – Bek. 1109 bliver til Bek. 428

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *