APV

maj 8, 2023 12:24 pm

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen. Mange virksomheder skaber øget trivsel og et bedre arbejdsmiljø med deres APV. Brug APV som et redskab og ikke bare som en pligt, anbefaler at opdatere APV hvert halve år eller 1 gang årligt.

Hvis I har arbejdsmiljøproblemer: Prioriter problemerne og lav en handlingsplan for dem, der ikke kan løses med det samme Skriv i handlingsplanen, i hvilken rækkefølge og hvornår problemerne vil blive løst og informere medarbejderne.

Følg op på, om problemerne bliver løst, og hvem der har ansvar for løsningen, husk at informere hvad og hvornår problemerne bliver løst til medarbejderne. Læg en plan for det videre arbejde for at få et bedre arbejdsmiljø. APV er faktisk et fantastisk redskab til et godt arbejdsmiljø

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *