Over 70.000 farlige gasflasker hos forbrugerne

Mange danskere vælger at grille juleanden. Bruger du en gasgrill, skal du tjekke din gasflaske. Primagaz har i juli 2016 tilbagekaldt en serie 5 og 10 kg kompositgasflasker efter pålæg fra Arbejdstilsynet. Men der er stadig 70.000-120.000 potentielt farlige gasflasker i omløb hos forbrugerne.

Arbejdstilsynet opfordrer forbrugerne til at få ombyttet deres gasflasker hurtigst muligt, hvis de har en af de tilbagekaldte gasflasker stående. Test og konkrete hændelser har vist, at gasflaskerne risikerer at gå op i limningen og eksplodere efter få minutter, hvis der opstår ild omkring flasken, f.eks. fra en utæt regulator eller gasslange.

I sommer skete en alvorlig ulykke, […]

Stilladsudlejer

Har du styr på Brugsanvisningen som udlejer af Stilladser ?

Stilladsopstilleren skal udlevere en brugsanvisning til brugeren af stilladset, der beskriver hvordan stilladset løbende skal efterses, og herunder hvordan men man forholder sig i forhold til storm, sne m.m. ligeledes skal brugsanvisningen indeholde en grundig beskrivelse af brugen af stilladset – herunder belastning af stilladset og arbejdets art.

Ved stilladser, hvor opstillingen afviger fra leverandørens standardopstillingsvejledning, skal der foreligge en konstruktionsberegning fra en sagkyndig, om at stilladset kan klare de påregnelige belastninger.

Kontakt Usafe hvis I har brug for hjælp til brugsanvisningen.

Stilladser

Stilladser

Viste du at de fleste producenter skriver i deres brugsanvisning at det ikke må blandes sammen med andre typer stilladser.
Viste du at der er forskel på hvor højt de forskellige stilladser må bygges iforhold til deres styrkeberegninger og test.

Man kan ikke bare bygge en maskine og tag den i brug!

Man må ikke bare bygge en maskine og tag den i brug. Hvis man bygger en maskine enten til andre eller til eget brug har man samme ansvar og pligter: Forpligtelser: Lav en sikker maskine med udgangspunkt i VSSK i maskindirektivet samt relevante standarder. Lav risikovurdering + evt. risikonedsættende tiltag Lav dokumentation (teknisk dossier). Lav brugsanvisning. Mærk maskinen. Underskriv overensstemmelseserklæring CE-mærkning af hele anlægget/maskinen Nu må den sælges eller bruges ?

Go to Top